Begeleiding

Begeleid wandelen vanuit de praktijk

Voor mensen die niet uit zichzelf  en ook niet na dringend advies naar buiten gaan en in beweging komen is er nog een laatste  oplossing: De huisarts of andere hulpverlener organiseert zelf een wandelgroep direct vanuit de praktijk. Bij deze vorm van groene verwijzing speelt het ‘stok achter de deur’ principe een belangrijke rol. Eenmaal aangehaakt, ervaren deelnemers vaak een wereld die voor ze open gaat

Nature for Health heeft in eerdere projecten positieve ervaringen opgedaan met het begeleiden van wandelgroepen in de natuur vanuit de praktijk.

Groene Wandel Fysio

In 2016 heeft Agnes van den Berg van Bureau Natuurvoormensen samen met Tjisse Brookman van De Friesland Zorgverzekeraar de pilot Groene Wandel Fysio uitgevoerd. Tien fysiotherapie praktijken in Friesland gingen drie maanden lang elke week een uur wandelen met de meest kwetsbare patiënten uit hun praktijk die uit zichzelf niet of moeilijk in beweging komen. Uit de evaluatie van de pilot bleek dat de Groene Wandel Fysio een haalbaar en werkbaar concept is. De belangrijkste conclusies waren:

  • Praktijken zijn er in geslaagd om de moeilijk bereikbare groep van kwetsbare patiënten in een sociaal isolement met een inactieve leefstijl te bereiken.
  • Mensen die anders thuis op de bank zitten hebben op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met de positieve effecten van samen bewegen in de natuur.
  • Uit de deelnemersregistratie blijkt een gering uitvalspercentage en een hoge mate van therapietrouw.
  • De conditie en beweegactiviteit zijn verbeterd door deelname aan de groene wandel fysio.
  • Er zijn veel positieve veranderingen in lichamelijke en psychische gezondheid en welzijn gemeten.
  • Tijdens de periode van de pilot verminderde het bezoek aan de huisarts.
  • Deelnemende praktijken beoordelen het beweegprogramma als effectief en makkelijk inpasbaar in de praktijk.
  • De natuurlijke omgeving wordt positief gewaardeerd en maakt het programma aantrekkelijk voor zowel deelnemers als praktijken.

 

Lees meer over de resultaten van de pilot in het rapport ‘Pilot Groene Wandel Fysio: Effectmeting en evaluatie

Groene Wandel Praktijk

De Groene Wandel Fysio kreeg in begin 2017 een vervolg in de vorm van de Groene Wandel Praktijk. Met steun van de SBIR call ‘Sporten en bewegen voor kwetsbare doelgroepen’ werd het beweegconcept verder uitgewerkt en verbreed naar alle eerstelijns zorgverleners. Niet alleen fysiotherapeuten, maar ook huisartsen en hun ondersteuners. Een haalbaarheidsstudie liet zien dat er veel belangstelling is bij zorgverleners om direct vanuit de praktijk te gaan wandelen met hun meest kwetsbare patiënten. Tegelijkertijd bleek ook dat het lastig is om deze vorm van zinnige tijdsbesteding van zorgverleners vergoed te krijgen vanuit reguliere zorgbudgetten.

 

Gelukkig blijken veel eerstelijns zorgverleners ook zonder vergoeding bereid om wandelgroepen te begeleiden. Met hun inzet en enthousiasme vormen deze koplopers een belangrijke schakel in het concept Natuur Op Recept. Door zelf het initiatief te nemen wanneer alleen verwijzing niet genoeg is.

Lees meer over de resultaten van de haalbaarheidsstudie in het rapport ‘Groen wandelen in de praktijk: SBIR eindrapport fase 1′