Groene Zorg

Groene Zorg

Zorgprofessionals en hulpverleners kunnen ook gericht verwijzen naar georganiseerde activiteiten en programma’s in de natuur. Deze programma’s vallen onder de noemer ‘Groene Zorg’. Het aanbod aan groene zorg is gevarieerd en wordt aangeboden in diverse vormen, gericht op gezondheidsbevordering, preventie en behandeling. Groene zorg wordt soms ook palliatief ingezet, gericht op verzachting van pijn en kwaliteit van leven bij terminale ziekten. Om wegwijs te raken in het groene zorg aanbod geven we hieronder een overzicht van de drie soorten groene zorg waarin op verschillende manieren gebruik wordt gemaakt van de natuurlijke omgeving.

Natuur als behandelruimte

In deze vorm van groene zorg wordt de natuurlijke omgeving gebruikt als behandelruimte voor coaching of therapie. Zo gaan wandelcoaches en buitenpsychologen samen met hun cliënt wandelen in de natuur. Tuintherapeuten werken met planten en andere levende materialen als therapeutisch middel. De natuurlijke omgeving vormt hierbij een prettige en rustgevende achtergrond. Ook wordt de natuur gebruikt als ‘spiegel voor de ziel’, d.w.z. dat de symboliek van de natuur wordt aangegrepen om tot nieuwe inzichten te komen. In plaats van naar buiten te gaan, kan de behandelruimte zelf ook groen worden ingericht met  natuurafbeeldingen, groene wanden, gevels en daken. In dit geval vormt de groene omgeving zelf de ‘therapie’ of ‘healing environment’.

Klik hier om een filmpje over wandelcoaching te bekijken.

Natuur als beweegruimte

Bij deze vorm van groene zorg gaat het om beweegprogramma’s in een natuurlijke omgeving. De achterliggende gedachte is dat de natuurlijke omgeving een aangenaam en stimulerend decor vormt, waardoor het bewegen makkelijker is vol te houden en de uitval minder groot is. Een bekend beweegprogramma is Gezond Natuur Wandelen. Bij deze wandelgroepen in de natuur kan iedereen zich gratis aansluiten. Voor mensen die door een beperking of aandoening moeilijk zelfstandig de natuur in kunnen zijn er ook initiatieven om natuur beter toegankelijk te maken, zoals rolstoelroutes, beschikbaarheid van loopfietsen, of natuurroutes met defibrillators voor mensen met hartfalen.

Klik hier om een filmpje over Gezond Natuur Wandelen te bekijken.

Natuur als werkplaats

Deze vorm van groene zorg biedt kwetsbare groepen, zoals mensen met een verstandelijke beperking, ouderen met Alzheimer, of mensen met psychiatrische of verslavingsproblematiek de mogelijkheid om in een natuurlijke omgeving te werken aan participatie en reintegratie in de maatschappij. Het werken in en met de natuur draagt bij aan het versterken van eigen kracht en nemen van regie over het eigen leven. Deze zorg kan plaatsvinden op één van de vele zorgboerderijen in Nederland, maar ook in terreinen van natuurorganisaties worden natuurwerk programma’s aangeboden. Zelfs binnen instellingen zoals verpleeghuizen kunnen activiteiten plaatsvinden, bijvoorbeeld een getrainde begeleider die op bezoek komt met een zorgdier.

Klik hier om een filmpje over werken in de natuur te bekijken.

Zoek Groene Zorg

Nature For Health werkt samen met partners aan het ontwikkelen van een community van zorgverleners in het groen. Hiervoor maken we gebruik van de voormalige website Beter in het Groen, een zoekmachine om snel en eenvoudig een groene zorg activiteit in de buurt te vinden.  Voor wie op zoek is naar groene zorg, geven we hier aantal links naar websites met overzichten van groene zorg aanbieders.