Nature For Health Foundation

Nature For Health Foundation

Natuur op Recept is een initiatief van de Nature For Health Foundation (NFH). Deze stichting, opgericht in 2013, heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit van leven en leefomgeving door het verbinden van natuur en gezondheid. NFH is een non-profit organisatie.

NFH is er van overtuigd dat de natuur en natuurlijke interventies ons helpen om de kwaliteit van leven te verhogen, onze gezondheid en gezondheidszorg te versterken en tegelijkertijd de zorgkosten te verlagen. Als stichting nemen we initiatieven op zowel lokaal, regionaal, nationaal als internationaal niveau.

Nature For Health biedt wetenschappers, ondernemers, overheden, zorginstellingen en bewonersinitiatieven een platform om praktische en wetenschappelijke kennis en ervaringen bij elkaar te brengen. En om deze kennis door te vertalen naar nieuwe multidisciplinaire toepassingen, die bijdragen aan social innovation.

NFH denkt vanuit het concept ‘positieve gezondheid’ en moedigt een nieuwe paradigma aan in de gezondheidszorg en het overheidsbeleid. Een paradigma waarin de betekenis van natuur en groen meer in het centrum staat als het gaat om gezondheid en gezondheidszorg.

NFH verbindt wetenschap en ondernemerschap, om zo evidence based markt- en verdienmodellen op het vlak van natuur en gezondheid te (helpen) ontwikkelen, die zowel de kwaliteit van leven verhogen als de zorgkosten verlagen.

Motivatie NFH

Belangrijke redenen voor Nature For Health om het initiatief van Natuur op Recept op te pakken zijn:

  • Het sluit naadloos aan bij onze missie, gericht op het bevorderen van de kwaliteit van leven voor natuur en mens tezamen.
  • We hebben binnen het team al de nodige expertise en ervaringen met projecten rondom groene verwijzingen, zoals de Groene Wandel Fysio, en de Groene Wandel Praktijk.
  • We hebben een internationaal netwerk van kennisuitwisseling op het vlak van natuur en gezondheid, onder meer meer met de Schotse organisatie RSPB.
  • We hebben een netwerk van praktijkcontacten in de eerste lijn.
  • We werken samen met diverse  organisaties in zowel het domein van gezondheid als in het domein van natuur.

De mensen achter Natuur op Recept

In het initiatief Natuur op Recept werkt Nature For Health samen met Prof. Dr Agnes van den Berg (Rijksuniversiteit Groningen/Bureau Natuurvoormensen) en Tjisse Brookman (Tjisse Brookman Advies). Zij zijn tevens bestuursleden van NFH en daarmee direct betrokken.

NFH lanceert het initiatief Natuur op Recept samen met IVN, een organisatie die zich bezig houdt met natuureducatie en vrijwilligerswerk in de natuur. IVN zet zich al langer om het concept van Natuur op Recept onder de aandacht te brengen en handen en voeten te geven.

NFH werkt verder samen met diverse partners uit de werelden van gezondheid en natuur waaronder huisartsen en fysiotherapeuten.

Sabine Pinedo, bestuursvoorzitter NFH. Tevens Internist, (mede-)oprichter en directeur Vital10, bestuurslid Ingeborg Douwes Stichting, keynote- en TedX-spreker.

Rob Wolters, executive/directeur NFH, tevens voormalig directeur ECNC en Land & Sea Group, vml. Nederlands Ministerie van LNV, oprichter Seven Waves

Agnes van den Berg, bestuurslid NFH, tevens Bijzonder Hoogleraar Natuurbeleving en Gezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen, en eigenaar Natuurvoormensen – omgevingspsychologisch onderzoek

Tjisse Brookman, bestuurslid NFH, tevens eigenaar Tjisse Brookman Advies en voormalig marketeer De Friesland Zorgverzekeraar, initiatiefnemer op het gebied van wandelen, natuur en gezondheid.

Bent u geïnteresseerd om partner te worden van Natuur op Recept, neem dan  contact met ons op.