Doelgroepen

Voor wie is Natuur op Recept geschikt?

Natuur op Recept is niet gericht op een specifieke doelgroep. Iedereen kan er baat bij hebben. Niet in de laatste plaats de zorgverlener zelf.

Er zijn wel doelgroepen voor wie Natuur op Recept extra geschikt is.  Dit zijn de mensen die te maken hebben met klachten en problemen in de domeinen waarvan bekend is dat contact met natuur een weldadige werking heeft. Het gaat dan in de eerste plaats om klachten in het domein van stemming, welzijn en mentale gezondheid. Er is voldoende onderbouwing uit goed uitgevoerd onderzoek dat contact met natuur kan helpen om dergelijke klachten te verlichten. Daarnaast kan natuur op recept ook worden ingezet bij klachten in het meer fysieke domein. Het gaat dan vooral om klachten gerelateerd aan stress en andere leefstijl gerelateerde ziekten zoals diabetes, COPD, overgewicht, en hart- en vaatziekten.

Doelgroepen

  • Mensen die kampen met gevoelens van somberheid, depressie, angst, gebrek aan zingeving
  • Mensen met klachten gerelateerd aan sociale isolatie en eenzaamheid. Denk aan: mantelzorgers, alleenstaanden, ouderen, studenten.
  • Mensen met leefstijl gerelateerde klachten, zoals overgewicht, diabetes, COPD, hart- en vaatziekten
  • Mensen die problemen hebben met zelfredzaamheid en meer regie zouden moeten nemen over hun eigen leven en gezondheid.

 

In veel gevallen is er sprake van een combinatie van klachten waarbij contact met natuur ondersteunend kan werken.