Betere zorg

Natuur op recept helpt zorgprofessionals om zorg te leveren die betaalbaar is en er toe doet. Zorg die past bij de behoeften en mogelijkheden van de patiënt. En die ook gezond voor de zorgverlener zelf kan zijn, vooral in die gevallen waar de zorgverlener zelf met de patiënt naar buiten gaat.

Een meer op natuur gerichte leefstijl kost weinig geld en moeite en is voor iedereen bereikbaar. Omdat het leuk is om te doen, is het makkelijk vol te houden. Dagelijks contact met de natuur verrijkt de kwaliteit van leven. Het sluit aan bij de benadering van positieve gezondheid. In deze benadering staat niet de ziekte of beperking centraal, maar het vermogen van mensen om met de lichamelijke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Een natuurgerichte leefstijl ondersteunt dit vermogen en versterkt de eigen kracht.