Ondersteuning

Ondersteuning door Nature For Health

 

Belangrijke redenen voor Nature For Health om dit project op te pakken zijn:

 • Het sluit naadloos aan bij onze missie, gericht op het bevorderen van de kwaliteit van leven voor natuur en mens tezamen.
 • We hebben binnen het team al de nodige expertise en ervaringen met projecten rondom groene verwijzingen, zoals de Groene Wandel Fysio, en de Groene Wandel Praktijk.
 • We hebben een internationaal netwerk van kennisuitwisseling op het vlak van natuur en gezondheid, onder meer meer met de Schotse organisatie RSPB.
 • We hebben een netwerk van praktijkcontacten in de eerste lijn.
 • We werken samen met diverse  organisaties in zowel het domein van gezondheid als in het domein van natuur.

 

Activiteiten

Nature For Health ondersteunt het project Natuur op Recept met de volgende activiteiten:

 1. Kennis
  • Toegankelijk maken van wetenschappelijke kennis over gezondheidseffecten van natuur
  • Bevorderen van bewustwording van belang van natuur bij zorgprofessionals via artikelen in (sociale) media, vaktijdschriften en andere platforms
 2. Geschiktheid
  • Aanreiken van criteria voor welke patiënten natuur op recept meer/minder geschikt is.
  • Bieden van een platform waar zorgverleners casussen en ervaringen met natuur op recept kunnen delen.
 3. Recept
  • Checklist met mogelijkheden voor het  – op actieve en passieve manier – genieten van natuur. Variërend van kijken uit het raam naar vogels in de tuin tot tuinieren, ommetje in het groen, kamperen in de natuur etc.
  • Overzicht van het aanbod aan groene zorg in de omgeving  van laagdrempelig (gezond natuur wandelen) tot meer gerichte interventies.
  • Ontwikkeling van een module ‘natuur op recept’ voor leefstijladviseurs
  • Ondersteuning bij het zelf opzetten van wandelgroepen in natuur vanuit de praktijk.

Met het concept Natuur op Recept wil Nature For Health daarnaast een aanspreekpunt zijn voor en een gezicht geven aan deze vorm van natuurgerichte zorg en dit bekend maken bij een breed publiek. Tevens zijn wij als stichting partner in de ontwikkeling van (post-academische) cursussen en trainingen en wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s gericht op het verwerven van meer kennis over de werkingsmechanismen en effecten van natuurgerichte zorg.