Haalbaarheidsstudie

Haalbaarheidsstudie

Op 7 februari 2017 kreeg het team van Bureau Natuurvoormensen een certificaat uitgereikt van minister Edith Schippers om het idee van de Groene Wandel Praktijk verder te verkennen en uit te werken in een haalbaarheidsstudie. Bekijk de rapportage op youtube. 

 

De haalbaarheidsstudie laat zien dat er een groot draagvlak bestaat bij zorgpraktijken om dit beweegconcept uit te gaan voeren. Hierbij is beschikbaarheid van een vergoeding voor de meeste praktijken wel een belangrijke voorwaarde. Uit de gesprekken met potentiële financiers blijkt ook een brede waardering voor het initiatief, met name als het gaat om het “bereiken van bepaalde doelgroepen die nu niet bereikt worden via andere vindplaatsen”. Ook de verwachte kosteneffectiviteit spreekt aan, alsmede de goede mogelijkheden om samen te werken met, en in te stromen in, reeds bestaand beweegaanbod met minder intensieve begeleiding. Download het rapport of een samenvatting van de bevindingen.