Verbinding

Verbinding

Mensen zijn onderdeel van natuur en daarmee ook onlosmakelijk verbonden met natuur. Voor veel stedelingen is deze verbondenheid echter geen vanzelfsprekendheid. Ze hebben directe ervaringen met natuur nodig om de band met natuur te ervaren en te versterken. Als iemand die connectie weet te maken, heeft dit positieve gevolgen voor zijn of haar welzijn en houding tegenover de natuur. Verbondenheid met natuur vormt daarmee een belangrijke schakel in de gezonde effecten van natuur.

Biofilia

De menselijke behoefte om verbinding zoeken met de natuur staat bekend als biofilia (Engels: biophilia) wat letterlijk staat voor liefde (liefde) voor het leven of levende systemen (bio). Volgens de biofilia hypothese (Wilson, 1984) gaat het om een aangeboren behoefte die voortkomt uit de onbewuste verwantschap die mensen ervaren met andere levende wezens. Of biofilia daadwerkelijk is aangeboren, is echter niet bewezen. Wel is bekend dat zelfs heel jonge kinderen al een duidelijke voorkeur hebben voor natuur. Als die bijvoorbeeld moeten kiezen tussen een pop die ervan houdt om buiten te spelen en te luisteren naar vogels die zingen, en een pop die liever binnen speelt en vogels saai vindt, dan vindt de meerderheid, ongeacht van waar het kind woont of hoeveel contact het met natuur heeft, de eerste pop leuker en meer op zichzelf lijken. Zulke bevindingen passen bij het idee van een aangeboren eigenschap, die al vanaf de geboorte aanwezig is.

Verder lezen

Wilson, E. O. (1984). Biophilia. Harvard University Press.

Capaldi, C. A., Dopko, R. L., & Zelenski, J. M. (2014). The relationship between nature connectedness and happiness: a meta-analysis. Frontiers in Psychology vol, 5.