Vrijheid

Vrijheid

Mensen ervaren een gevoel van vrijheid in de natuur. Evan alles los laten, eruit zijn. Gedachten de vrije loop laten. Dit gevoel van vrijheid komt deels doordat de natuur een afwisseling is van de dagelijkse woon- en werkomgeving. Waardoor je er niet herinnerd wordt aan verplichtingen en doelen. Maar het is niet alleen maar het ‘anders zijn’ waardoor natuur dat vrije gevoel geeft. Het is ook iets in de natuur zelf. De ervaring verbonden te zijn met alles wat leeft en groeit en bloeit. Het opgaan in een groter geheel van natuur waar we als mens ook deel van uit maken. Waardoor je de dingen kunt relativeren en in een betekenisvolle context kunt plaatsen.

Vrijheid

De natuur maakt nieuwsgierig en nodigt uit tot ontdekken. In de natuur zijn er volop dingen om je over te verwonderen: een vlinder die ontpopt uit een rups, wolken die voorbij drijven, een oeroude boom met wortels tot diep in de aarde. Dergelijke momenten van verwondering worden ook wel ‘magische momenten’ genoemd (Carson, 1984). Tijdens een magisch moment is sprake van een verhoogde zintuiglijke waarneming. Zo’n moment doet beseffen dat er iets achter de stoffelijke wereld bestaat, dat er behalve de dingen die we met de gewone fysieke zintuigen waarnemen nog meer ongrijpbare fenomenen zijn die alleen op abstract niveau omschreven en begrepen kunnen worden. Zulke ervaringen, die vooral in de kindertijd optreden, geven zin aan het bestaan en worden vaak een leven lang herinnerd.

Verder lezen

Carson, R. (1984). The sense of wonder. Harper Collins.

Tanja-Dijkstra, K., Maas, J., Van Dijk-Wesselius, J., & Van den Berg, A. E. (2019). Children and the natural environment. In E. M. Steg & J. De Groot (Eds.), Environmental Psychology: An Introduction (2nd ed., pp. 95-103). Wiley-Blackwell.